အလြယ္တကူ ဖုန္း Screenshot နဲ႔ Video Recorder ျပန္႐ိုက္ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္

မိမိဖုန္းကို Screenshot နဲ႔ Video ျပန္႐ိုက္ေပးႏိုင္ေဆာ့ဝဲလ္ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိဖုန္းကို အလြယ္နည္းနဲ႔ Screenshot ျပန္႐ိုက္ခ်ငရင္္ Magic Screenshot ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရတာလဲ လြယ္ကူေစပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲလ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရင္ Link ကေန ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္။

⬇ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္