ျမန္မာ ခုႏွစ္ လ ရက္စြဲကို Screen မွာေပၚေအာင္လုပ္နည္း

ျမန္မာ ခုႏွစ္ လ ရက္စြဲေတြကိုလြယ္ကူစြာသိ႐ွိရေအာင္ ဖုန္း Screen ေပၚမွာ အျမဲတမ္းေပၚေနေအာင္လုပ္ထားႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေလးကိုမ်ွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
လုပ္ပံုလုပ္နည္းအေသးစိတ္ကို ေအာက္မွာပံုေလးေတြနဲ႔႐ွင္းျပေပးထားပါတယ္။

⬇ ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္