ဓာတ္ပံုတစ္ပံုတည္းျဖင့္ သီးခ်င္းတစ္ပုဒ္ဆံုးေအာင္ ဖန္တီးၾကမယ္။

ေမးထားၾကသူေတြမ်ားေနလို႔ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုနဲ႔ MP4 လုပ္နည္းေလးကို ပံုျပနွင့္တကြေသခ်ာရွင္းျပကာ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဓာတ္ပံုတစ္ပံုထဲနဲ႔ သီခ်င္းလုပ္လို႔ရတာတင္မကပါဘူး ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့သီခ်င္းကို စာတန္းထိုးခ်င္း ဖုန္းထဲကဗီြဒီယိုေတြကိုလည္ ျဖတ္ညႇပ္ကတ္လုပ္ခ်င္းစသည္မ်ားကိုပါ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူပါ- http://bit.ly/2kxP8xH

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္