ဖုန္းမေလးေအာင္ တစ္ေနတာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ေတြကို သန္႔႐ွင္ေရး ျပဳလုပ္နည္း

ဖုန္းထဲမွာ ေဆာ့ဝဲလ္ေတြမေလးေအာင္ သန္႔႐ွင္ေရးျပဳလုပ္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။
တစ္ေန႔တာ အသုံုးျပဳထားတဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ေတြကို Clean Master ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ သန္႔႐ွင္ေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဖုန္းထဲမွာ ႐ွိသမ်ွေဆာ့ဝဲလ္ေတြ မေလးေအာင္လဲ တစ္ေန႔တစ္ခါ သန္႔႐ွင္ေရးျပဳလုပ္ေပးပါ ဒါမွ ကိုယ္အသံုးျပဳတမ်ွ ေဆာ့ဝဲလ္ေတြကို ေပါ့ပါးမွာျဖစ္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္