ဖုန္းလာတဲ့အခါ Video ေလးနဲ႔ ျမင္ေတ႔ြႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္

ပံုစံဒီဇိုင္အသစ္အေနနဲ႔ အခါတိုင္းနဲ႔ မတူတ့ဲ ဖုန္းလာတဲ့ပံုစံ တစ္မ်ိဳးေလးျဖစ္ပါတယ္။
မိမိႏွစ္သက္တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္လဲ စိတ္ႀကိဳက္ထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။
ဖုန္းလာရင္ Video ဖိုင္အပါအဝင္ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ရင္ Video Ringtone ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲလ္အားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္