ဖုန္း LockScreen ေနရာမွာ အမွတ္သားနဲ႔ Lock ျပဳလုပ္နည္း

အလြယ္ကူဆံုးအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ Lock ဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္။
မိမိလိုခ်င္တဲ့ Lock အမွတ္သားပံုစံ ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ Lock ဖြင့္အခါက်ရင္ ႐ိုး႐ွင္ၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ဖြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အမွတ္သားနဲ႔ Lock ပံုစံ ႏွစ္သက္ရင္ Link ကေန ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္