ဖုန္းနဲ႔ Karaoke သီဆိုႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္


ျမန္မာအပါဝင္ Karaoke သီဆိုႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။
Karaoke ဆိုရတာ ႏွစ္သက္ရင္ ဒီေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔လဲ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
အဆိုပါ ဝါသနာပါသူအတြက္ေတာ့ အဆင္ေျပေစမွာပါ။
သြားရင္လာရင္နဲ႔ ဖုန္းနဲ႔ Karaoke သီဆိုႏိုင္ပါတယ္။😀😀😀

⬇ ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္