ကုိယ္႔သိခ်င္တဲ႔ အဂၤလိပ္စာေတြကုိ ျမန္မာလုိ႔ တိတိက်က် အင္တာနက္မလုိပဲ ရွာေဖြေလ႔လာႏုိင္တဲ႔ Dictionary အသစ္ထြက္ေဆာ့ဝဲ

ဝါက်စာလုံးေပါင္း 60.000 ေက်ာ္ကုိ 
အင္တာနက္မလုိပဲ English အသံျဖင္႔ စာျဖင္႔ ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္႔ဖုန္းတြင္ ျမန္မာစာ မွန္သည္ျဖစ္ေစ / မမွန္သည္ ျဖစ္ေစ ျမန္မာစာ လုံးဝ 100% ႏွဳန္း မွန္ကန္ေစပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ ေလ႔လာေနသူ အတြက္ လုံးဝအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါမယ္။ အားလုံး အဆင္ေျပၾကပါေစ.။။

ေဆာ့ဝဲကိုဒီမွာေဒါင္းယူပါ- http://bit.ly/2KwHOg2

#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္