ဖုန္း Call ဝင္လာရင္ ေခၚဆိုသူရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ (သို႔) နာမည္ ေခၚဆိုေပးမည့္ ေဆာ့ဝဲ

Phone/SMS ဝင္လာရင္ ေခၚဆိုသူရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ (သို႔) နာမည္ အဆက္မပ်က္ေခၚေနမယ့္ ေဆာ့ဝဲေလးပါ။
အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ားတြက္ နမူနာပံုေလးေတြၾကည့္ၿပီးေတာ့ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ Contact ထဲမွာရွိတဲ့ Phone နံပါတ္ေတြကို အဂၤလိပ္လို မွတ္ထားမွသာ ေခၚဆိုသူရဲ႕ နာမည္ကို ေခၚဆိုေပးမွာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္လို မွတ္ထားျခင္းမရွိပါက ဖုန္းနံပါတ္ကိုပဲ အဆက္မပ်က္ေခၚဆိုေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္တဲ့ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2KT9ZWL

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္