စာအုပ္ေတြကို အသံဖိုင္နဲ႔ နားဆင္ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္

စာအုပ္ေတြကို အသံဖိုင္နဲ႔ နားဆင္ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။စာဖတ္ဝါသနာပါသူအတြက္ေတာ့ အဆင္ေျပေစမွာပါ။
စာဖတ္ပ်င္းတ့ဲသူေတြအတြက္ စာအုပ္ကိုဖတ္စရာမလိုပဲနဲ႔ အသံဖိုင္ေလးနဲ႔ နားဆင္လိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္စိတ္ဝင္တဲ့ စာအုပ္ေတြကို ေဒါင္းယူၿပီေတာ့ အသံဖိုင္နဲ႔ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္