ဖုန္း Battery အားျပည့္ေနရင္ အသံနဲ႔ အခ်က္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္

ဖုန္း Battery အားသြင္းတဲ့အခါက်ရင္ မိမိလိုခ်င္တဲ့ Battery အားပမာဏကို ခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ Battery အားျပည့္တဲ့အခါက်ရင္ အသံနဲ႔ အခ်က္ျပေပးပါလိပ္မယ္။ မိမိဖုန္းအားသြင္းေနရင္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္က Battery အားသြင္းႀကိဳးကို ျဖဳတ္လိုက္မိရင္လည္း အသံနဲ႔ အခ်က္ျပေပးႏိုင္ေအာင္လဲ လုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္