ကို္ယ့္ရဲ႕ Account မွာ Wall post ပိတ္နည္း

Wall post ဆိုသည္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ Timeline မွာ စာလာေရးတာကိုဆိုလိုပါတယ္။wallpost ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ ကိုယ့္ရဲ႕ timeline မွာဘယ္သူမွစာဝင္ေရစလို႔မရတဲ့အတြက္ စိတ္အေႏွက္ယွက္မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ပံုေလးေတြနဲ႔႐ွင္းျပေပးထားပါတယ္။

အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္