ဖုန္းလာရင္ အေနာက္ခံ 3D ပံုစံမ်ဳိး ျမင္ေတြ႔ရမယ့္ ေဆာ့ဝဲလ္

ဖုန္းလာတဲ့အခါ အေနာက္ခံ 3D ပံုစံမ်ဳိး ျမင္ေတြခ်င္တယ္ဆိုရင္ Phoen ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
အျမင္မ႐ိုးေအာင္ 3D ပံုစံ ထပ္ခါထပ္ခါ ဒီဇိုင္းေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲကို Link ကေန ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲလ္အားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္