ေန႔စဥ့္ ေန႔တိုင္ သတင္းအေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ဆက္ေပးေနတ့ဲ Zalo News ေဆာ့ဝဲလ္

ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ သတင္းအေၾကာင္းအရာေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖတ္႐ူႏိုင္ပါတယ္။ သုတရသမ်ဳိးစံုနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို
က႑မ်ဳိးစံုနဲ႔ ေန႔စဥ္နဲ႔အမ်ွ တင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲလ္ကို စိတ္ဝင္စားတယ္ရင္ Link ကေန ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲလ္အားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္