မိမိတင္တ့ဲ Post ေအာက္မွာ Friend မဟုတ္တဲ့သူေတြ Comment ေပးလို႔မရေအာင္ပိတ္နည္း

ကိုယ့္ Post တင္တိုင္း ကိုယ္နဲ႔ Friend မျဖစ္ထားတဲ့သူေတြ အမုန္းစကားေတြနဲ႔ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္ခံရတာမ်ားလို႔စိတ္ေနက်တယ္မလား?
အခုျပထားေပးတဲ့ နည္းအတိုင္းသာလုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Facebook မွာ ကိုယ္ Post တင္တိုင္း ကိုယ္နဲ႔ Friend ျဖစ္ထားတဲ့သူေတြဘဲ Comment ေပးလို႔ရႏိုင္မွာပါ။
အေသးစိတ္ကိုပံုေလးေတြနဲ႔လမ္းၫြန္ျပသေပးထားပါတယ္။

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္