ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္းျဖင့္ ရန္သူမ်ားစြာကို ပါးနပ္စြာတိုက္ခိုက္ရမယ့္ စစ္ဂိမ္း

စစ္ဂိမ္းကစားရတာႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ ပါးပါးနပ္နပ္စစ္စင္ရမယ့္ တိုက္ခိုက္ေရးဂိမ္းတစ္ခုပါ....အခန္းမ်ားစြာပါရွိၿပီး Lv ျမင့္လာတာနွင့္မွ် အႏၲယ္ရယ္ပိုမ်ားေလပါပဲ ရုပ္ထြက္အၾကည္ပါ ေဒါင္းၿပီးတန္းေဆာ့ယံုပါပဲ Offline ကစားရမွာျဖစ္ၿပီး File Size 44.3 MB သာရွိပါတယ္....

ဂိမ္းကိုဒီမွာေဒါင္းယူပါ- http://bit.ly/2M3u1yC

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္