ကိုယ္ရဲ႕ပံုေတြကို ပန္းခ်ီပံုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္

Facebook မွာ ပံုတင္ရင္ ခါတိုင္းနဲ႔မတူေအာင္ ကိုယ္ရဲ႕ပံုေတြကို ပန္းခ်ီပံုအျဖစ္ ျပဳလုပ္လိုက္ရင္ 
ကိုယ္ပံုမွန္း သိၾကမွာမဟုတ္ေတာ့ ကိုယ္ရဲ႕ Friend ေတြ အတြက္လဲ suprise ျဖစ္သြားတာေပါ့။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္