ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ ေျမပံုလမ္းျပ ေဆာ့ဝဲလ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ကို ေျပာရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးပဲ ေျဖၾကမွာပါ ဂ်င္းထည့္ခံရမ်ားတဲ့ၿမိဳ႕ဆို မမွားပါဘူး 😆😆
အသြားအလာရတာ လြယ္ကူဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ေျမပံု ေဆာ့ဝဲလ္ကို ၾကည့္ၿပီး သြားလာႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ မေရာက္ဖူးတဲ့သူေတြ အတြက္လည္း အဆင္ေျပေစတယ္။ ေဆာ့ဝဲလ္ထဲမွာ ျမန္မာစာနဲ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ရန္ကုန္မွာ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့ ေနရာေတြ ေဆာ့ဝဲလ္ ေျမပံုၾကည့္ၿပီး သြားႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္