ကိုယ့္ဖုန္းကို တစ္ေယာက္ေယာက္ကလာခိုင္ရင္ အသံထမည္ေအာင္လုပ္နည္း...

ဖုန္းနဲ႔အနီးကပ္မရွိသူမ်ား အလုပ္အရမ္းမ်ားေနလို႔ ဖုန္းနဲ႔အေနေဝးသူမ်ားအတြက္ မိမိဖုန္းကို
တစ္ေယာက္ေယာက္ကလာကိုင္တာနဲ႔ က်ယ္ေလာင္ေသာအသံနဲ႔ အခ်က္ေပးမွာပါ....လာခိုးသူအသံပိတ္လို႔မရေအာင္လည္ အသံစနစ္ကို Lock ခ်ထားနိုင္ပါတယ္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကို ပံုျပေလးေတြနဲ႔ ရွင္းျပထားပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကိုဒီမွာေဒါင္းပါ- http://bit.ly/2LBiasc

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္