အာဇာနည္ေန႔တိုု႔မေမ့။ ၁၉ ဇူလိုုင္မေမ႔ႏိုင္။ 😔🥺

အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ Frozen Keyboard အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Theme
ေလးႏွစ္ခုကိုထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္ 😍 အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ား ေဆာ့ဝဲကို ေအာင့္လင့္မွာေဒါင္းယူလို႔ရေနပါၿပီ....ေဆာ့ဝဲလည္ရွိေနၿပီး ဗာရွင္းကလည္ေနာက္ဆံုးဆိုရင္ေတာ့ ေဆာ့ဝဲထဲဝင္ၿပီး ေျပာင္းေပးယံုပါပဲ....

ဒီမွာေဒါင္းယူပါ- http://bit.ly/2Z5EflW

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္