ဖုန္းလာရင္ ဘားတန္းေပၚမွာ ေပၚလာေအာင္လုပ္ထားနည္း

ဂိမ္းေဆာ့ေလ့ရွိတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ အခုနည္းေလးကို လုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ ဂိမ္းကစားရတာ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ Auto မပါတဲ့ဖုန္းေတြ ဖုန္းလာရင္ ဘားတန္းေပၚမွာ ေပၚလာေအာင္ဒီနည္းအတိုင္းလုပ္ထားလို႔ရပါတယ္။ လုပ္နည္းမသိရင္ ေအာက္မွာေလ့လာၾကည့္ပါ။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူေပးပါ- http://bit.ly/2JyAOPC

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္