ျမန္မာဘာသာမွ ကိုရီးယားဘာသာ(သို႔) ကိုရီးယားဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာကို ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္ ေဆာ႔ဝဲ

ကိုရီးယားစကားေျပာနဲ႔ျမန္မာစကားေျပာမ်ားကို အသံထြက္နဲ႔တကြ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားၿပီး ကိုရီးယားသြားခ်င္သူမ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားစကားေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ ေဆာ့ဝဲေကာင္းေလးပါ အသံုးျပဳပံုလည္လြယ္ကူၿပီး အရမ္းမိုက္ပါတယ္

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူေပးပါ- http://bit.ly/2GPe76J

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္