ႏွစ္သစ္မဂၤလာ (၁) မွ (၄) အထိ သၾကၤန္သီခ်င္းေခြမ်ား
သီခ်င္းအားလံုးဟာ နာမည္ၾကီးတ့ဲ သၾကၤန္ေတြၾကီးပါဘဲ။
တစ္ပုဒ္ခ်င္း ေဒါင္းနိုင္သလို အေခြလိုက္လည္းေဒါင္းနိုင္ပါတယ္။
Shwe Drive လင့္နဲ ့တင္ေပးထားတာေၾကာင့္ မေဒါင္းခ်င္လည္း တစ္ပုဒ္ခ်င္းနားေထာင္လို ့ရပါတယ္ေနာ္။

ႏွစ္သစ္မဂၤလာ (၁)
2001
ရင္ဂို
စည္သူလြင္
ဂေရဟမ္

01 ႏွစ္သစ္မဂၤလာ - ရင္ဂို
02 ဖိုးညိဳျမ - စည္သူလြင္
03 ခ်မ္းပါတယ္ - ဂေရဟမ္
04 သၾကၤန္မိုးေရတန္ခူးေလ - ရင္ဂို
05 ရွာပံုေတာ္မင္းသားႀကီး - စည္သူလြင္
06 ပိေတာက္တစ္မ်က္ႏွာ - ဂေရဟမ္
07 သၾကၤန္မိုး - ဂေရဟမ္
08 ေရေတြစိုကုန္ၿပီ - စည္သူလြင္
09 ေႏြအလွ - ဂေရဟမ္
10 ပိေတာက္လက္ေဆာင္ - စည္သူလြင္
11 ဒဂံုေမာင္ - ဂေရဟမ္
12 ႏွစ္သစ္မဂၤလာ (Bonus) - ရင္ဂို

အေခြလိုက္ေဒါင္းရန္ Rar ဖိုင္

=================
ႏွစ္သစ္မဂၤလာ (၂)
2002
ရင္ဂို
စည္သူလြင္
ဂေရဟမ္

01 ေရႊမန္းေတာင္ရိပ္ခို - ရင္ဂို
02 တူးပို႔တူးပို႔ - စည္သူလြင္
03 ေႏြဦးကဗ်ာ- ဂေရဟမ္
04 ရက္ျမတ္သၾကၤန္ - ရင္ဂို
05 ကမယ္ဆို တီးပါမယ္ - စည္သူလြင္
06 ႏွစ္သစ္ခ်စ္ဦး - ဂေရဟမ္
07 ေရႊဝါေျမ - ရင္ဂို
08 သၾကၤန္လုလင္ - ဂေရဟမ္
09 ေရပက္ခံမယ္ - စည္သူလြင္
10 မန္းၿမိဳ႔သဇာေမ - ရင္ဂို
11 သၾကၤန္မိုးေရတန္ခူးေလ - ဂေရဟမ္
12 ေရႊမန္းမာလာ - စည္သူလြင္
13 ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ - ရင္ဂို၊ စည္သူလြင္၊ ဂေရဟမ္

အေခြလိုက္ေဒါင္းရန္ Rar ဖိုင္

=================
ႏွစ္သစ္မဂၤလာ (၃)
2003
ရင္ဂို
ဘိုဘို
ဂေရဟမ္

01 ညိဳျမ - ရင္ဂို
02 မမကိုယ္တိုင္က - ဂေရဟမ္
03 မူယာေၾကာ့ - ဘိုဘို
04 ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ - ရင္ဂို
05 သၾကၤန္ဝိဥာဏ္ - ဂေရဟမ္
06 ေရေလာင္းေရပတ္ - ဘိုဘို
07 အိပ္မက္ေစတမန္ - ရင္ဂို
08 ေႏြမ - ဂေရဟမ္
09 ပန္းမ်ိဳးတစ္ရာ - ဘိုဘို
10 ေကာင္းေသာႏွစ္ - ရင္ဂို
11 ခ်မ္းတုန္ခ်မ္း - ဂေရဟမ္
12 ေအာင္သေျပ (၂) - ဘိုဘို
13 ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ - ရင္ဂို၊ ဘိုဘို၊ ဂေရဟမ္

အေခြလိုက္ေဒါင္းရန္ Rar ဖိုင္

=================
ႏွစ္သစ္မဂၤလာ (၄)
2004
ရင္ဂို
ဘိုဘို
ဂေရဟမ္

01 ပိေတာက္နဲ႔အတူ - ရင္ဂို
02 ေႏြလယ္မိုး - ဂေရဟမ္
03 ညင္းသြဲ႔သြဲ႔ေလေျပ - ဘိုဘို
04 သူရယ္ ကိုယ္ရယ္ အတာရယ္ - ရင္ဂို
05 အတာေရနန္းက မညိဳမ - ဂေရဟမ္
06 ျမဴေမွာင္ေဝကင္း- ဘို
07 ေရႊမန္းမာလာ- ရင္ဂို
08 ေရေတြစိုကုန္ၿပီ - ဂေရဟမ္
09 ေရနန္းဗိမၼာန္ - ဘိုဘို
10 ပင္နန္းမာလာေဆြ - ရင္ဂို

အေခြလိုက္ေဒါင္းရန္ Rar ဖိုင္

=================
Shwe Drive လင့္ျဖင့္ တင္ေပးထားေသာေၾကာင့္ တိုက္ရိုတ္နားဆင္လို ့ရသလို ေဒါင္းလို့လည္းရပါတယ္။