ကိုယ္လက္႐ွိသံုးေနတဲ့ Facebook Version ကိုျပန္ၾကည့္နည္း

Facebook မွာကိုယ္ Version ဘယ္ေလာက္သံုးေနလည္းဆိုတာကိုၾကည့္နည္းေလးျဖစ္ပါတယ္။
Version အသစ္ေတြ မၾကာမဏ ထြက္ေနေတာ့ ကိုယ္သံုးေနတ့ဲ ဗားရွင္းက Update ျဖစ္ရ့ဲလား အေဟာင္းၾကီးလားဆိုတာ ျပန္ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။
သိၿပီးတဲ့သူမ်ား ေက်ာ္သြားေပးပါေနာ္။
မသိေသးသူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပသေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ၾကည့္နည္းကိုေတာ့ ပံုေလးေတြနဲ႔ျပသေပးထားပါတယ္။

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္