ေထာင္ထဲက ဂန္းစတားေတြနဲ႔ ရဲေတြကို တိုက္ခိုက္ၿပီး လႊတ္ေျမွာက္ေအာင္ ကစားရမယ့္ဂိမ္း (ဟက္ၿပီးသား)

ေရႊ-ေငြ အျပည့္ ေဒါင္းၿပီးအရံသင္ေဆာ့ရံုဘဲ Offline ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ထြက္လည္း ေျပာစရာမလိုပါဘူး ဖိုင္ဆိုက္ 20mb ထဲနဲ႔ အရမ္းမိုက္တယ္ဂိမ္း။

ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2PHFtjm

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္