ဖုန္းနားၾကပ္အသံ မညီမၽွတာကို ဘယ္-ညာ အသံခ်ိန္နည္း

နားၾကပ္နဲ႔ သီခ်င္းနားေထာင္သူမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ အသံ ဘယ္-ညာ မညီမၽွတာကို ေျဖရွင္းနည္းေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အသံုးလိုမယ္ထင္သူမ်ား ဗဟုတုသအေနျဖင့္ ပံုေလးေတြနဲ႔ေလ့လာၾကည့္ပါ။

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္