အဖြဲ႔လိုက္ တိုက္ခိုက္ရမည့္ စစ္တိုက္ဂိမ္း

စစ္ဆင္ေရးဂိမ္းကိုမွ ကစားခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဖြဲလိုက္ စစ္ဆင္ၿပီး တိုက္ရတဲ့ 3D အၾကည္ ေဒါင္းၿပီးတန္းေဆာ့ Online ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖိုင္ဆိုက္ 68mb ထဲပါ...

ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2KdKX6d

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္