အခုေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားတ့ဲ လူသံုးအမ်ားဆံုး Application

အခုေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားတ့ဲ လူသံုးအမ်ားဆံုး Application ေလးေတြကို တစ္ေနရာထဲမွာ စုစည္းျပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
သိမ္းထားခ်င္တယ္ဆိုလည္း ရပါတယ္ေနာ္။

ေအာက္က လင့္ေတြမွာ တစ္ခုခ်င္း ေဒါင္းလို ့ရပါျပီ။

Facebook 214.0.0.43.83 APK (45.49 MB)
ေအာက္က Link မွာ ေဒါင္းယူပါ။

Messenger 208.0.0.27.84 APK (42.94 MB)
ေအာက္က Link မွာ ေဒါင္းယူပါ။

Viber 10.4.0.7 APK (43.32 MB)
ေအာက္က Link မွာ ေဒါင္းယူပါ။

Zapya 5.7.7 (US) APK (9.96 MB)
ေအာက္က Link မွာ ေဒါင္းယူပါ။

B612 8.1.4 APK (92.47 MB)
ေအာက္က Link မွာ ေဒါင္းယူပါ။

TikTok 10.7.1 APK (71.85 MB)
ေအာက္က Link မွာ ေဒါင္းယူပါ။

Mobile Legends 1.3.61.3802 APK (94.53 MB)
ေအာက္က Link မွာ ေဒါင္းယူပါ။

Instagram 87.0.0.18.99 APK (34.90 MB)
ေအာက္က Link မွာ ေဒါင္းယူပါ။

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ။
#Shwedrive