ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္းမွာ Window 10 luncher ထည့္သြင္းႏိုင္မယ့္ေဆာ့ဝဲလ္

ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္းကို Computer တစ္လံုးကဲ့သို႔အသံုးျပဳခ်င္တဲ့သူမ်ားအတြင္ အရမ္းကိုအဆင္ေျပမယ့္ေဆာ့ဝဲေကာင္းေလးပါ။
ဒီေဆာ့ဝဲေလးကို အသံုးျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ Window 10 ပံုစံအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းကေတာ့ ေဆာ့ဝဲထဲကိုဝင္တာနဲ႔ Window 10 luncher ေျပာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

ေဒါင္းယူရန္

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္