မိမိဖုန္း Wallpaper ကို ငါးကန္ေလးကို အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲ

ငါးခ်စ္သူမ်ားအတြက္ မိမိဖုန္း Wallpaper မွာ ငါးေမြးထားၾကမယ္ဗ်ာ... ငါးေလးေတြက တကယ့္သဘာဝအတိုင္းပဲ Screen ကို Tap လုပ္လိုက္နဲ႔ ေရလိွုင္းေလးေတြစီးလို႔ အရမ္းသဘာဝလြန္ပါတယ္။ အားလံုးပဲ Wallpaper app ကို အသံုးျပဳတတ္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္တယ္။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2OsGhYy

အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္