အားလံုးဘဲ မၾကာမွီလာေတာ့မယ့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ Shaw Drive ေလးကို အားေပးတ့ဲအေနနဲ႔ ဝန္းရံလိုက္ရေအာင္ေနာ္... ❤