ကိုယ့္ရဲ႕ Facebook Account Profile ကို Page ေျပာင္းၿပီးအသံုးျပဳနည္း

ကိုယ့္ရဲ႕ Facebook Account Profile ကို Facebook Page အဖျင့္ ပြားၿပီးအသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္ေနာ္။
လုပ္ပံုလုပ္နည္းအေသးစိတ္ကို ပံုေလးေတြနဲ႔႐ွင္းျပေပးထားပါတယ္။တစ္ပံုျခင္းဆီဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္