ဖုုန္းထဲမွာရွိတဲ့ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို မ်ားနွင့္ Data ေတြကို တစ္ျခားသူေတြ မေတြ႔ေအာင္ အထာက်က်ဖြတ္ထားနည္း

ဖုန္းထဲမွာရွိတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကို အထာက်က် နာရီလက္တံကို လွည့္ၿပီး ဖြတ္ထားၾကမယ္ဗ်ာ။ အသံုးျပဳရတာလည္း အထြာက်ၿပီး အဆင္ေျပပါတယ္... အသံုးလိုုသူမ်ား ပံုေလးေတြနဲ႔ တစ္ပံုခ်င္း ေလ့လာၿပီး လိုက္လုပ္ၾကည့္ပါ။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2TXt4Ni

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္