ဖုန္းလာရင္ ဘားတန္းေပၚမွာ ေပၚလာေအာင္လုပ္ထားနည္း

ဂိမ္းေဆာ့ေလ့ရွိတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ အခုနည္းေလးကို လုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ ဂိမ္းကစားရတာ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ Auto မပါတဲ့ဖုန္းေတြ ဒီအတိုင္းလုပ္ထားလို႔ရပါတယ္။ လုပ္နည္းမသိရင္ ေအာက္မွာေလ့လာၾကည့္ပါ။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2HyjOsp

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့၀ဲလမ္းၫႊန္