အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကိုတျခားသူေတြမသိေအာင္အထာက်က်ဝွက္ထားနည္း

ဒီApp ေလးကေတာ့တျခား App ေလးေတြနဲ႔မတူဘဲ တမူထူးျခားစြား Phone Dialer ပံုစံေလးနဲ႔ ကိုယ့္ေပးမသိေစခ်င္တဲ့အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကိုအထာက်က်ဝွက္ထားႏိုင္ပါတယ္။
ဒီ App မွာဝွက္ထားႏိုင္တဲ့အရာမ်ားကေတာ့ Image Video Audio Contacts and Files စသည္တို႔ကိုဝွက္ထားႏိုင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းကိုေတာ့ပံုေလးေတြနဲ႔႐ွင္းျပေပးထာပါတယ္။


အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္