မိမ ိFacebook အေကာင့္ႏွင့္ Login ဝင္ထားေသာ App မ်ားအားဖ်က္ထုတ္နည္း

​Social media Site ေတြမွာ Continue login ဝင္ထားတ့ဲ App ​တြဟာ မိမိFB ACC ထဲေရာက္ရိွေနတာျဖစ္ပါတယ္​။ မိမိယံုၾကည္​့စိတ္​ခ်ရျခင္​းမ႐ွိ​ေသာ APP မ်ားကို Remove လုပ္​ၿပီးဖ်တ္​ထုတ္​ႏိုင္​ပါတယ္​။ မိမိFB ACC လံုျခံဳေရးႏွင့္FB APP ေလးလံထစ္ေငါ့ျခင္းမ်ားကို​ေလ်ာ့နည္​း​ေစပါတယ္​။

အားလံုးအဆင္​​ေျပပါ​ေစ
#​ေဆာ့ဝဲလမ္​းၫြန္