မိမိဖုန္းကို မူလအသံထက္ ပိုက်ယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲ

အသံတုိးေနတဲ႔ ဖုန္းေတြမွာ မူလအသံထက္နွစ္ဆပိုက်ယ္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ခ်င္သူမ်ား နွင့္ သီခ်င္းေတြကုိ အသံက်ယ္က်ယ္ 
နားေထာင္တတ္တဲ့သူမ်ားတြက္ အဆင္ေျပတဲ့ ေဆာ့ဝဲေလးပါ။ 
အသံုးျပဳရတာလည္း ရိုးရွင္းတာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္နည္းကို ပံုေလးေတြနဲ႔ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

ေဆာ႔ဝဲကုိ ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2IiiFqp
အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ