လူၾကီး လူငယ္မေရြးကစားၾကတဲ့ က်ားထိုးဂိမ္း

လူၾကီး လူငယ္မေရြးကစားၾကတဲ့ က်ားထိုးဂိမ္း ဖုန္းထဲမွာ ေဆာ့လို႔ရပါၿပီ Offline ကစားရမွာပါ... ေဒါင္းၿပီးတန္းေဆာ့ အခ်င္းခ်င္းလည္း ခ်ိတ္ဆက္ ကစားလို႔ရပါတယ္။

ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2TTXNqP

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္