ကမၻာႀကီးနွင့္ေမြးရပ္ေျမကို အနီးကပ္ႀကည့္ရႈနိုင္မယ့္ 3D ေဆာ့ဝဲေလး

ကိုယ္သိခ်င္တ့ဲ ေနရာကို ေဆာ့ဝဲထဲက Search bar မွာ ႐ိုတ္႐ွာၿပီး ရသေလာက္ အနီးကပ္ဆျြဲကည့္ပါ
လမ္းၾကိဳလမ္းၾကားမက်န္ အကုန္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2EfUfs1

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ။
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္