ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ 2Step ခံထားၿပီ Code မပို႔ပါက ပို႔လာေအာင္လုပ္နည္း

Facebook Account လုံျခဳံေရးတြက္ ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ 2Step ခံထားသူမ်ား မိမိ Account ကို Login ျပန္ဝင္တဲ့အခါ SMS က Code မပို႔လာရင္ ခ်က္ခ်င္း SMS က Code ပို႔လာေအာင္ လုပ္နည္းေလးကို ပုံႏွင့္တကြ ေလ့လာနိုင္ပါၿပီ

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ....
#ေဆာ့၀ဲလမ္းၫႊန္