ဖုန္းထဲက ဓာတ္ပံုေတြ Video ေတြကို တျခားသူမျမင္ေစခ်င္ရင္ ဝွက္ထားနည္း

ဖုန္းထဲက ဓာတ္ပံုေတြ Video ေတြကို တျခားသူမျမင္ေစခ်င္ရင္ ဝွက္ထားနည္း
ဗဟုသုတအေနျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္ပါ...

ဒီနည္းက မိမိဖုန္းထဲက ဓာတ္ပံုေတြ Video ေတြ Music ေတြ ဖိုင္ေတြကို တျခားသူမေတြ႕ေစခ်င္ရင္ ဝွက္ထားလို႔ရပါတယ္။
အေသးစိတ္ကို ပံုေလးေတြႀကည့္ျပီး ေလ့လာနိုင္ပါျပီ။

 ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - https://goo.gl/Bm68Jz

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္