ဖုန္းနဲ ့ဖိုင္ Size ၾကီးတ့ဲ ဗီဒီယိုေတြကို ဖိုင္ Size ေသးေသးေလးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္နည္း


1GB ေလာက္ရွိတ့ဲ Video File ေတြကိုေတာင္ 300MB ေလာက္ထိ ဖိုင္ Size ေသးေသးေလးျဖစ္ေအာင္လုပ္နိုင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းကိုပံုထဲမွာ ၾကည့္ျပီး ေဆာ့ဖ္၀ဲကိုေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ။
ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ