ကိုယ္ဖုန္းမေျပာခ်င္္တ့ဲသူ ဖုန္းေခၚလို့မရေအာင္ ပိတ္ထားနည္း

သင့္ဖုန္းဆီ မလာေစခ်င္တ့ဲဖုန္းနံပါတ္ေတြကိုပိတ္ထားနိုင္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲလ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
သူ ့ဘက္ကဘယ္လိုနည္းဘယ္လိုပံုစံနဲ ့ဘဲေခၚေခၚ ကိုယ့္ဘက္ကပိတ္ထားတ့ဲအတြက္ ဖုန္း၀င္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
တကယ္အသံုး၀င္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးတစ္ခုပါ။ ပိတ္ထားျပီးရင္လည္းျပန္ဖ်က္လို ့ရပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းကိုေတာ့ Screenshot ပံုေတြနဲ ့လက္ေတြ ့စမ္းသပ္ျပထားပါတယ္။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ Download