သင့္ဖုန္းကို တစ္ျခားသူလာကိုင္ရင္ ေအာ္တိုဓာတ္ပံုရိုတ္ျပီး ျပန္ၾကည့္နိုင္တ့ဲ နည္းေလး

ကိုယ္အျပင္သြားတုန္း အိမ္မွာက်န္ခ့ဲတ့ဲ ဖုန္းကို ဘယ္သူကိုင္လဲ ဘယ္သူဖြင့္ၾကည့္ေသးလဲဆိုတာ ဓာတ္ပံုျပန္ၾကည့္လို ့ရမယ့္ နည္းေလးပါ။
မိမိဖုန္းကို ကိုယ္မသိဘဲ လာကိုင္ရင္ လာဖြင့္ရင္ ဓာတ္ပံုရိုတ္ထားေပးပါမယ္။
လာကိုင္တ့ဲ သူမသိေအာင္ ဖုန္းက အလိုအေလၽာက္ ဓာတ္ပံုရိုတ္ေပးတ့ဲစနစ္က အရမ္းမိုက္ပါတယ္။
စမ္းသံုးခ်င္သူမ်ား လိုအပ္တ့ဲေဆာ့၀ဲကို ေဒါင္းယူနိုင္ပါျပီ။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - https://goo.gl/BfMJft

အဆင္ေျပပါေစ။
#ေဆာ့၀ဲလမ္းညႊန္