ဖုန္းခလုတ္ေတြ ပ်က္စီးသြားရင္ ခလုတ္အစားထိုးအသံုးျပဳနည္္း

ဖုန္းခလုတ္ေတြ ေၾကာင္ေနတယ္ ပ်က္ေနတယ္ ဆိုရင္ ခလုတ္(4) ခုကိုအသံုးျပဳနိုင္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲေလးပါ။ ပံုမွာလည္းျပထားပါတယ္။
ေပါ့ပါးျပီး အသံုး၀င္တ့ဲေဆာ့၀ဲလ္ေလးပါ။
အသံုးျပဳနည္းကို ပံုေလးေတြနဲ ့ေလ့လာၾကည့္ပါ။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ Download