မိမိFacebookအကောင့်နှင့် Login ဝင်ထားသော Apk များအား ဖျက်ထုတ်နည်း (Uni)

Social media Site တွေမှာ Continue login ဝင်ထားတဲ့ APK တွဟာ မိမိFacebook Account ထဲရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိယုံကြည့်စိတ်ချရခြင်းမရှိသော APK များကို Remove လုပ်ပြီးဖျတ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိ Facebook Accountလုံခြုံရေးနှင့်Facebook App လေးလံထစ်ငေါ့ခြင်းများကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
အသေးစိတ်ကိုပုံလေးတွေနဲ့ပြသပေးထားပါတယ်။

အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ
#ဆော့ဝဲလမ်းညွန်

မိမိFacebookအကောင့်နှင့် Login ဝင်ထားသော Apk များအား ဖျက်ထုတ်နည်း
(Zaw)

Social media Site တွေမှာ Continue login ဝင်ထားတဲ့ APK တွဟာ မိမိFacebook Account ထဲရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိယုံကြည့်စိတ်ချရခြင်းမရှိသော APK များကို Remove လုပ်ပြီးဖျတ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိ Facebook Accountလုံခြုံရေးနှင့်Facebook App လေးလံထစ်ငေါ့ခြင်းများကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
အသေးစိတ်ကိုပုံလေးတွေနဲ့ပြသပေးထားပါတယ်။

အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ
#ဆော့ဝဲလမ်းညွန်