ကိုယ္ရဲ႕ပံုေတြကို အလန္းဇယား Video ပံုစံအျဖစ္ ျပဳလုပ္နည္း

အလန္းဇယား Video ပံုစံဒီဇိုင္း ထည့္သြင္းထားတာေၾကာင့္ စိတ္တိုင္က်ျဖစ္ေစမွာပါ။
ကိုယ္ရဲ႕ပံုေတြကို Video ပံုစံအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ရင္ Photo video maker ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

⬇ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္