ဂ်ပန္ရိုးရာ လူသန္ၾကီးေတြ ဖိုက္တာ Sumo ဂိမ္း

HD ရုပ္ထြက္နဲ႔ ကစားရမယ့္ Sumo ဂ်ပန္ရိုးရာ လူသန္ၾကီ ဖိုက္တာ ဂိမ္းတစ္ခုပါ။ ေဒါင္းၿပီးတန္းေဆာ့ Offline ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဖိုင္ဆိုက္ကလည္း 44 mb ထဲရွိပါတယ္...

ဂိမ္းကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2kwk01H

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္