ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္းေတြမွာ MM Idol ဆိုတဲ့ ေဆာ့ဝဲေလးရွိယံုျဖစ္ Myanmar Idol မွာ တင္ဆက္ေနတဲ့သီးခ်င္းမ်ား

ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္းေတြမွာ MM Idol ဆိုတဲ့ ေဆာ့ဝဲေလးရွိယံုျဖစ္ Myanmar Idol မွာ တင္ဆက္ေနတဲ့သီးခ်င္းမ်ားနွင့္ Myanmar Idol နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သတင္းမ်ားကိုပါ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈနိုင္သလို ျပန္လည္ရႈၾကည့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္လည္ လံုးဝကို အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဖုန္းထဲမွာအခု ေဆာ့ဝဲေလးရွိေနေတာ့ လိုင္းေပၚမွာ ရွာၿပီးတကူတကၾကည့္စရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့ ေဆာ့ဝဲထဲမွာ အလြယ္တကူၾကည့္ရႈယံုပါပဲ။

ေဆာ့ဝဲအားသေဘာက်သူမ်ား ေအာင့္လင့္မွာေဒါင္းယူလို႔ရပါၿပီ။

ဒီမွာေဒါင္းယူေပးပါ- http://bit.ly/2kQgYp2

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္