ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနတဲ့ Internet ကို ကန္႔သတ္ၿပီး အသံုးျပဳၾကမယ္

အင္တာနက္ေတြ အရမ္းသံုးမိလို႔ စိတ္ညစ္ေနၿပီးလား???
ဒီနည္းေလးတိုင္း လုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ Internet အသံုးျပဳတာကို ေခြၽတာၿပီးသား ျဖစ္မွာေသခ်ာပါတယ္။
ကိုယ္ကန္႔သတ္ၿပီး အသံုးျပဳတဲ့ Internet mb ျပည့္သြားရင္လည္း Auto ပိတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

လိုအပ္ရင္ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2mhyUcB

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္